ข้อมูลทั่วไป

โรงงานแห่งที่สองในประเทศไทย
เปิด 20 กุมภาพันธ์ 2012

ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทางเรามีผู้เชื่ยวชาญทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการลดต้นทุนด้านการขนส่ง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์